Menu

Klubbens historie

2004 - 1. januar: LIF fodbold skifter navn til Allerød Fodbold Klub

Omkring 1918-20 oprettedes Lillerød Boldklub, herregymnastikhold og damegymnastikhold. I 1927 samledes de forskellige foreninger i en, nemlig Lillerød Idrætsforening. Foreningen havde en fælles bestyrelse, som varetog alle sportsgrenes interesser. Foreningen voksede sig hurtigt stærk og indtil 1934 spillede man fodbold på et areal ved geddemosen. Men da der var et stort ønske om mere plads købte Idrætsforeningen i 1932 et par tdr. land ad søfartschef Heise, med den plan for øje, at her skulle bl.a. fodboldklubben have til huse med eget fodboldstadion og tilhørende klubhus. Medlemmerne gik i gang med planeringsarbejdet, men det var en stor opgave.

Men da der på det tidspunkt var stor arbejdsløshed benyttede sognerådet sig, som hjælp til idrætsforeningen, af en af de mange kriselove, hvor man kunne få statstilskud til skoleidrætspladser. man søgte tilskud under påberåbelse af, at banen også skulle anvendes til idrætsbane for skolen (Lillerød skole). Tilskuddet bevilligedes og i 1934 var banen klar og klubhuset bygget for enden af det der senere kom til at hedde V. Heisesvej. I de efterfølgende 19 år stod Lillerød Idrætsforening selv for vedligeholdelsen af banerne og klubhuset.

Da det som nu ikke altid var lige nemt at få økonomien til at hænge sammen, arrangeredes der et par gange hvert år sommerfest hvor den halve for ikke at sige hele by deltog. (Befolkningstallet i Lillerød i år 1935 var 1634 og i år 1955 var det 3832). Et fast indslag var en fodboldkamp hvor byens borgerskab spillede en fodboldkamp. Det tør nok antydes, at man ikke ligefrem var iført idræts tøj. fx. kunne målmanden bære paraply i tilfælde af regnvejr. Reglerne var heller ikke som i dag, man brugte både hænder og fødder.

I 1951 overtog Lillerød Kommune idrætsbanerne med klubhus og foreningen blev dermed fritaget for at afholde udgifterne til vedligeholdelse. På Lillerød Idrætsforenings generalforsamling 28.1.1953 afholdt på Lillerød Skole blev der vedtaget et forslag om opdeling af idrætsforeningen i underafdelinger med egen bestyrelse og en hovedbestyrelse bestående af en repræsentant fra hver underafdeling. Vedtagelsen af forslaget betød at der skulle afholdes ekstraordinære generalforsamlinger for de enkelte afdelinger (Bordtennis, Fodbold, Håndbold, Gymnastik og Orientering). Fodboldklubbens ekstra ordinære generalforsamling afholdtes på Mølcks Konditori d. 10.2.1953 klokken 19:30 og som fodboldklubbens første formand valgtes Eigil Petersen. I 1969 søndag 18.5 indviedes det nuværende Skovvang Stadion med tilhørende klubhus. Der var fælles march gennem byen fra Lillerød Skole og om eftermiddagen spilledes en opvisningskamp mod AB.

Den endelige udformning af anlægget havde taget lang tid. Siden begyndelse af 60'erne havde der været et stort ønske om at der blev bygget en idrætshal i byen. Denne hal var i det oprindelige projekt tiltænkt placeret der hvor det gamle stadion med tilhørende klubhus blev placeret i 1934, dvs. på den nuværende bane 4. Men efter en del debat blev den ønskede idrætshals placering ændret til området mellem viadukten og DUI-huset.

Fodboldklubben voksede hastigt og det blev allerede i '76-77 aktuelt med en udvidelse af klubhusfaciliteterne på Skovvang stadion. Efter de sædvanlige langvarige forhandlinger med kommunen blev der i slutningen af 1977 bevilget kr.2.330.000,00 til den længe ønskede ombygning. Klubhuset blev udvidet til dets nuværende størrelse og stod færdigt til brug i 1978.


Vigtige punkter i klubbens historie:

 • 1968: LIF bliver venskabsklub med Wildemann i Tyskland, Markaryd i Sverige og en klub i Finland.
 • 1992: For Allerød Kommune laver Domus arkitekter en visionær strukturplan for et idrætsområde omkring Møllemosen og Birkedal.
 • 1995: Herre senior 1 rykker for første gang op i 2. division. Rykkede ned igen året efter. Tager herefter turen helt ned til serie 2, inden det begynder at gå den anden vej.
 • 1996: Grusbanerne ved Blovstrødhallen stod klar til brug og samtidig kunne den ekstra græsbane på Skovvang stadion tages i brug sommeren samme år.
 • 1999: Old boys taber finalen om Sjællandsmesterskabet til Brøndby IF.
 • 2001 - januar: Klubben har 715 medlemmer.
 • 2001 - juni: Nørgaard & Holscher landskabsarkitekter laver de foreløbige skitser til Møllemoseanlægget.
 • 2002 - januar: Klubben har 651 medlemmer.
 • 2003 - januar: Klubben har 696 medlemmer. 2004 - 1. januar: LIF fodbold skifter navn til Allerød Fodbold Klub.
 • 2004 - januar: Klubben har 769 medlemmer.
 • 2004 - december: Planen om at etablere græsbaner ved Blovstrødhallen skrinlægges. Til gengæld afgøres det, at banerne skal ligge på Møllemosen.
 • 2005 - januar: Klubben har 756 medlemmer.
 • 2005 - 23. september: Borgmester Eva Nejstgaard tager første spadestik til græsbanerne på Møllemosen.
 • 2006 - januar: Klubben har 777 medlemmer.
 • 2007 - 23. juni - Skt. Hans aften: AFK afholder koncert med "Danser med drenge". En god oplevelse. Underskuddet på 70.000,- dækkes af Allerød Erhvervsklub.
 • 2007 - august: AFK og Allerød vægtløftningsklub står bag AIU's skitseforslag til "Allerød Træningshus" som blandt andet skal indeholde AFK's klubfaciliteter på Møllemosen. Lokale og Anlægsfonden er interesseret i at medfinansiere bygningen på grund af nytænkningen i projektet.
 • 2007 - august: Græsbanerne på Møllemosen bliver taget i brug.
 • 2007 - 29. august kl. 17.30: Herre senior 1 spiller landspokalkamp mod Brøndby IF fra Superligaen. BIF vinder 4-1 foran 3.510 tilskuere. Kampen giver et overskud på ca. 140.000,- kroner.
 • 2007 - september: Old boys bliver nr. 3 i Sjællands bedste række.
 • 2008 - januar: Klubben har 889 medlemmer.
 • 2009 - januar: Klubben har 975 medlemmer.
 • 2009 - juni: Herre senior 1 rykker op i 2. division øst.
 • 2009 - juni: Veteran taber finalen om Sjællandsmesterskabet til Næstved efter straffesparkskonkurrence.
 • 2009 - 3. september: Kunstgræsbanen på Møllemosen bliver indviet.
 • 2009 - 11. oktober: Dame senior 1 rykker op i Sjællandsserien.
 • 2021 - 23. september kl. 19.45: Herre senior 1 spiller landspokalkamp (tredje runde) mod Brøndby IF fra Superligaen. Kampen spilles på Brøndby Stadion og de forsvarende danske mestre fra Brøndby vinder 8-1 foran 4.748 tilskuere.


Tidligere LIF/AFK-spillere:

 • Bettina Falk Hansen: Skiftede fra LIF til HGI Hillerød, FV København, Brøndby IF og spillede på landsholdet.
 • Peter Løvenkrands: Skiftede fra LIF til AB, Glasgow Rangers, Schalke 04, Newcastle United, Birmingham City og spillede på landsholdet.
 • Peter Nymand: Skiftede fra LIF til Frederikshavn IF, B93, SønderjyskE, Odense Boldklub, Esbjerg fB, Djurgårdens IF, FC Vestsjælland og AC Horsens.
 • Michael Ribers: Skiftede fra LIF til Brøndby IF, Herfølge BK, BK Skjold og FC Nordsjælland.
 • Andreas Pyndt: Skiftede fra AFK til Brøndby IF.


Kilder til disse historieklip er:

 • LIF-protokoller, samt bogen "fortid i Lillerød" udgivet af lokalhistorisk arkiv i 1983.
 • Samt bidrag fra Ivan Skov & Peter Voergaard.
Luk